Opieka nad dzieckiem według Kodeksu Pracy


Mając dziecko, każdy wolny dzień, z którego możemy skorzystać ma ogromne znaczenie. Często różne sytuacje losowe zmuszają nas do pozostania w domu. Stąd naprzeciw wychodzi nam kodeks pracy, na mocy którego możemy skorzystać z opieki nad dzieckiem. Jednakże musi być spełnionych kilka warunków, o których mowa poniżej. 


Przede wszystkim kwestia ta dotyczy pracowników w rozumieniu kodeksu pracy, a przez to pojęcie należy rozumieć:

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Wymiar dni wolnych do opieki nad dzieckiem reguluje art. 188 Kodeksu Pracy.
Na jego mocy, każdemu pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, przysługują dwa dni wolnego lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego, zachowując przy tym prawo do wynagrodzenia.

Należy jednak pamiętać, że jeśli oboje rodzice są zatrudnieni, wówczas tylko jedno z nich może skorzystać z tego uprawnienia. Nie jest dopuszczalne, aby oboje rodziców skorzystali z tego uprawnienia, licząc na łącznie 4 dni wolnego. Wyboru tego dokonują już sami zainteresowani. Rodzice również mogą podzielić się tym zwolnieniem i np. wziąć po jednym dniu każde z nich.

Pracownik na etacie, może również dwa dni wolnego rozbić na godzinne zwolnienia. Jednak nie mogą one przekroczyć wspomnianych 16 godzin.

Pracownik może skorzystać z opieki, nawet jeśli drugi rodzic nie pracuje, czy też przebywa na urlopie macierzyńskim.Uprawnienie to jest przyznawane niezależnie od stażu pracy pracownika. Jednakże należy pamiętać, iż można z niego skorzystać tylko w danym roku kalendarzowym i nie przechodzi na kolejny. Jeśli w tym roku nie wykorzystamy przysługujących nam dwóch dni zwolnienia, w przyszłym nie będziemy mieć cztery dni, tylko nadal dwa dni.

Jeśli pracownik nie jest zatrudniony na pełny etat, wówczas zwolnienie to obliczane jest proporcjonalnie zaokrąglając do pełnej godziny w górę.  Np. przy pracy na pół etatu przysługuje jeden dzień-8 godzin zwolnienia.

Wymiar zwolnienia nie jest zależny od liczby dzieci na wychowaniu. Zatem dwa dni opieki przysługują rodzicowi mającemu jedno dziecko, jak i kilkoro dzieci.

Celem skorzystanie z tego uprawnienia, jest konieczne złożenie stosownego wniosku, którego wzór zamieszczam poniżej.


Z uprawnienia tego nie mogą korzystać rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej.

Zapraszam również na mój profil na Facebooku i na Instagramie ;)


Podgórska Małgorzata, Dręczące kwestie prawa pracy, Sł.Pracow. 2012/4/17-25  -  artykuł
Małysz Franciszek, Zwolnienia od pracy z prawem (i bez) do wynagrodzenia, Sł.Pracow. 2013/7/23-27  -  artykuł
Rzemek Mateusz, Godziny na opiekę nad dzieckiem, Rzeczposp. PCD 2016/1/8

  

Komentarze

Popularne posty