Karmienie piersią, a powrót do pracy- czyli poznaj swoje prawa


Przychodzi taki moment, że urlop macierzyński dobiega końca i trzeba wrócić do pracy. Część mam wracając do pracy jest jeszcze mamą karmiącą dziecko piersią i właśnie dla nich piszę ten artykuł.
Postaram się przybliżyć kwestie regulowane kodeksem pracy, które właśnie dotyczą kobiet karmiących piersią.W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią został przedstawiony wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Znajdują się w nim głownie prace związane z podnoszeniem i przenoszeniem ciężarów. Treść rozporządzenia możecie znaleźć tutaj.

Jeśli pracownica jest zatrudniona przy którejś z wyżej wymienionych prac, wówczas pracodawca jest w obowiązku przenieść ją do innej pracy. Jeśli nie będzie to możliwe, wtedy pracodawca zwalnia pracownicę z obowiązku świadczenia pracy, jednakże zachowuje ona prawo do wynagrodzenia za ten okres.
 
W nowelizacji przepisów uległy zmianie wartości ciężarów, które moją być podnoszone ręcznie przez kobiety ciężarne i karmiące piersią. Obecnie te wartości wynoszą 3kg dla ciężarnych i 6kg dla kobiet karmiących piersią.

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw na karmienie. Są one wliczane do czasu pracy. Jeśli mama karmi piersią więcej niż jedno dziecko, wtedy każda z tych przerw wynosi nie 30, a 45 minut. Przerwy można łączyć. Jednak  w zakresie wymiaru przerw należy zwrócić uwagę na dwa przypadki:

  1. 1Jeśli pracownica pracuje dziennie mniej niż 4 godziny, wówczas przerwy na karmienie nie przysługują,
  2. Jeśli pracownica pracuje dziennie mniej niż 6 godzin, wówczas przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

Często przerwy są łączone i mama wychodzi wcześniej z pracy do domu.

Chciałabym jeszcze wspomnieć o jednej kwestii, która nie jest może ściśle związana z karmieniem dziecka piersią, ale jest niewątpliwe ważna dla mam wracających do pracy.

Art.178 KP mówi o pracownikach opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia. Pracownika nie można bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej a także zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy. Bez zgody pracownika nie można go delegować poza stałe miejsce pracy.

Mam nadzieję, że artykuł ten będzie pomocny i mamusie wrócą do pracy znając swoje uprawnienia. Poszerzajmy kręgi świadomości, bo warto!

Zapraszam również na mój profil na Facebooku, a także na Instagramie


Komentarze

Popularne posty