Urlop okolicznościowy z tytyłu narodzin dziecka- czyli Tatusiu zostań z nami ;)Urodzenie się dziecka to niesamowita radość! Wreszcie na świat przychodzi nasz upragniony nowy członek rodziny i wtedy mamusia i tatuś chcą spędzić razem jak najwięcej czasu wpatrując się w swój skarb. Z tego właśnie tytułu tatusiowi przysługuje urlop okolicznościowy.

Celem tego urlopu jest najczęściej załatwienie spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego związanych z narodzinami dziecka lub odbiór matki z dzieckiem ze szpitala. Tak jak wspomniałam powyżej, urlop ten przysługuje ojcu dziecka, gdyż mama wówczas przebywa na urlopie macierzyńskim.Wymiar urlopu okolicznościowego z tytułu narodzin dziecka wynosi dwa dni. Można go wykorzystać łącznie lub podzielić na dwa osobne dni. Udzielany jest na pełne dni, bez względu na liczbę godzin, jaką w danym dniu pracownik powinien przepracować zgodnie z obowiązującym go rozkładem pracy. 

Za wspomniany okres urlopu pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Należy pamiętać, iż pracodawca z własnej inicjatywy nie może udzielić pracownikowi takiego zwolnienia od pracy. Konieczne jest złożenie przez pracownika stosownego wniosku. Na okoliczność urodzenia się dziecka należy przedłożyć stosowny dokument potwierdzający to wydarzenie.

Przepisy nie określają okresu granicznego, do którego urlop należy wykorzystać, jednakże powinien być wykorzystany zaraz po narodzinach dziecka,lub gdyż tak jak wspomniałam ustawodawca przewidział takie zwolnienie z pracy właśnie, aby załatwić sprawy urzędowe związane z narodzinami dziecka lub odbiorem matki dziecka ze szpitala. Jeśli natomiast będziemy chcieli wykorzystać ten urlop później, wówczas pracodawca może chcieć udokumentowania, iż urlop ten jest związany na sprawy związane z narodzinami dziecka. 
Z tego też właśnie względu, według Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uprawnienie takie nie przysługuje kobiecie po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.
Zwolnienie od pracy z tytułu narodzin dziecka przysługuje niezależnie od urlopu ojcowskiego.

Za niewykorzystanie opisywanego zwolnienia od pracy ekwiwalent pieniężny nie przysługuje.


Komentarze

Popularne posty