Uprawnienia kobiet w ciąży według Kodeksu Pracy- by pracowało się Wam przyjemniej :)Dzisiejszy artykuł jest poświęcony przyszłym mamom, które nadal pozostają aktywne zawodowo. Jeśli Twoje maleństwo w brzuszku pozwala Ci jeszcze chodzić do pracy to super. Warto jednak znać prawa, przywileje jakie Tobie przysługują w tym szczególnym okresie.


Katalog uprawnień dla pracownic w ciąży znajdziemy w Kodeksie Pracy. Kogo zatem należy rozumieć jako pracownika? Pisałam o tym również podczas artykułu związanego z umową na czas określony, ale warto o tym przypomnieć.


Art. 2 KP stanowi: Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.


Kobiety w ciąży i karmiące piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych oraz szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

Wykaz tychże prac zawarty jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017r. (znajdziesz je tutaj: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000796/O/D20170796.pdf)


Zaliczamy do nich m.in. :

  •  dopuszczalny czas pracy na stanowisku z monitorem ekranowym wynosi 8 godzin, jednakże w każdej godzinie pracy z monitorem pracownica musi mieć 10 minut przerwy, która jest wliczana do czasu pracy; 
  • praca w pozycji wymuszonej jest zabroniona kobietom w ciąży; 
  • Praca w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny jest wzbroniona kobietom w ciąży w czasie zmiany roboczej.
Ustawodawca sprecyzował, że każdorazowe przebywanie w pozycji stojącej nie może przekroczyć 15 minut, po czym musi nastąpić 15 minutowa przerwa. Z racji tego, iż w tym czasie pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy to należy się jemu wynagrodzenie za czas przerwy. 
  • Maksymalny ciężar, który może przenosić i podnosić ręcznie kobieta w ciąży to 3kg.


Pracodawca ma obowiązek w regulaminie pracy umieścić wykaz prac wzbronionych kobietom.


Prawdopodobnie największą ochronę dla kobiety w ciąży przynosi art. 177 kp, który to wprowadza zakaz wypowiadania i rozwiązania stosunku pracyZakaz ten rozpoczyna się od początku ciąży. Można by poddać pod rozważanie, czy początek ochrony należy przyjąć od momentu poczęcia, czy powiadomienia o ciąży pracodawcy.

Sąd Najwyższy opowiedział się jednakże za stanowiskiem, iż okres ochronny rozpoczyna się z chwilą zajścia pracownicy w ciążę. Podstawę tego stanowiska przedstawia orzeczenie SN z dnia 31 grudnia 1957 r., I CR 1226/57 (OSN, nr 2/1959, poz. 46) oraz orzeczenie SN z dnia 5 stycznia 1952 r., I 2C 501/51.


Zatem pracownica jest chroniona niezależnie od tego, czy zdawała sobie już sprawę z tego czy jest w ciąży. Stan ciąży jednakże powinien zostać stwierdzony świadectwem lekarskim, o czym wspomina art. 185 kp.


Jeśli np. w związku z brakiem informacji o ciąży doszło do rozwiązaniu stosunku pracy, pracownica może zgłosić gotowość do pracy niezwłocznie z chwilą, gdy się o ciąży dowie. Pracodawca wówczas jest obowiązany do zatrudnienia jej na dotychczasowych warunkach. Jednakże w takim przypadku za okres pozostawania bez pracy pracownicy wynagrodzenie nie przysługuje.


Jeśli wypowiedzenie o umowy o pracę zostanie wręczone kobiecie przed jej zajściem w ciąże, a rozwiązanie umowy o pracę następuje, gdy już w tej ciąży jest to wypowiedzenie należy uznać za bezskuteczne.

Jednakże powyżej wymienione przypadki ochrony przed wypowiedzeniem odnoszą się do umowy o pracę na czas nieokreślony. Jak taka ochrona wygląda podczas umowy o pracę na czas określony pisałam już wcześniej. (http://www.swiadoma-mama.pl/2017/12/umowa-o-prace-na-czas-okreslony-ciaza.html)


-Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej;

Praca taka wymaga od pracownicy poświęcenia jej czasu prywatnego, co przekłada się na jej ograniczony czas na regenerację a w efekcie może negatywnie wpłynąć na kondycję kobiety a także dziecka. Należy również podkreślić, iż ZAKAZ ten ma charakter BEZWZGLĘDNY.

- Nie wolno bez jej zgody delegować ją poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy,

- Nie wolno pracownicy w ciąży pracować w porze nocnej, wówczas pracodawca jest obowiązany na okres ciąży zmienić rozkład czasu pracy umożliwiający wykonywanie jej poza porą nocną lub przenieść pracownicę do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej;

Przeniesienie do innej pracy jest obowiązkiem pracodawcy bez względu na warunki organizacyjne u niego panujące a także faktyczne możliwości. Jeśli jednak przeniesienie do innej pracy nie jest możliwe, wówczas pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownicę od obowiązku wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.


- Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zlecone przez lekarza badania, które są przeprowadzane w związku z ciążą, jeśli nie mogą one być wykonane poza godzinami pracy. Za czas nieobecności z tego tytułu, pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.Mam nadzieję, że niniejszy artykuł będzie dla Ciebie pomocny. Pamiętaj, że troszcząc się o swój komfort, troszczysz się również o swojego maluszka w brzuchu :)

Poszerzaj kręgi świadomości, bo warto!

Podaruj Wam powody do uśmiechu :)Serdecznie zapraszam na mój profil na Facebooku, gdzie zawsze jest informacja o nowym poście :)
https://m.facebook.com/Świadoma-Mama-136628793702057/?ref=bookmarks

Komentarze

  1. Ja od prawie początku ciąży byłam na zwolnieniu (ciąża zagrożona), ale te informacje faktycznie przydatne :)

    OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popularne posty