Przejdź do głównej zawartości

Posty

Polecane

Praca w godzinach nadliczbowych- najważniejsze informacje

Praca w godzinach nadliczbowych jest znana niemal każdemu z nas. 


Kodeks pracy przewiduje taką możliwość w dwóch przypadkach:
1)konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii; 2)szczególne potrzeby pracodawcy.
Jednakże spod wymienionego pkt 2 są pewne wyłączenia. Dotyczą one osób, które są zatrudnione na stanowiskach, gdzie występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.
W roku kalendarzowym liczba nadgodzin nie powinna być większa niż 150, jednakże na mocy ustaleń liczba ta może zostać zmieniona.
Nie należy uznawać za nadgodziny jeśli pracownik odpracowuje np. wcześniejsze wyjście z pracy.
Co pracownikowi przysługuje z tytułu nadgodzin?
Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości: 1)100% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: a)w nocy, b)w niedziele i święta niebę…

Najnowsze posty

Diet and Training by Ann- prawdziwy HIT treningowy

Wynagrodzenie podczas zwolnienia lekarskiego- co warto wiedzieć i jak to liczyć

Wypowiedzenie umowy o pracę- garść ważnych informacji

Urlop wychowawczy